Fizikai elv:

A laboratóriumunk által alkalmazott hordozható keménységmérő készülék dinamikus elven működik. Az ütőmű meghatározott rúgóerővel a vizsgálandó felületre pattintja a “kalapácsot”. A készülék elektromágneses úton méri a kalapács ütközési és visszaverődési sebességét, amely adott anyagtípust figyelembe véve kapcsolatba hozható a keménységgel. A mért keménység értéket a készülék LCD kijelzőjéről lehet leolvasni. Szoftveresen megoldott, hogy a keménység értéket HS, HB, HV, HRC vagy HRB értékben is megjeleníthetjük.

A vizsgálat leírása:

A vizsgálatot a mérési helyek előkészítésével kezdjük. A mérés megkezdése előtt etalonon beállítjuk a készüléket. A méréshez az ütőművet stabilan a mérési pontra illesztjük, majd elvégezzük a mérést. Egy adott mérési ponton általában 3 ütés eredményét átlagoljuk.
Hegesztési varratok keménységmérése esetén általában mérési síkonként 3-5 ponton mérünk (Alapanyag1 – Hőhatásövezet1 – Ömledék – Hőhatásövezet2 – Alapanyag2). A varrat méretétől és a vizsgálati feladattól függően varratonként általában 1 – 3 síkban érdemes elvégezni a mérést.

A vizsgálat korlátai:

A dinamikus mérési elvből következően a kis tömegű és/vagy kis falvastagságú (s<5mm) mintákon való mérés az ütés közben fellépő rezgések miatt hibás eredményre vezethet. Ezért, ha a vizsgálandó tárgy súlya 5 kg alatti, akkor gondoskodni kell a mérés helyén a megfelelő tömegű stabil alátámasztásról. Hasonlóan kell eljárni kis falvastagságú vizsgálati tárgyak mérésénél is. Egészen kis méretű, sík felületű mintákat csatolóanyag segítségével megfelelő tömegű alaplemezre kell “letapasztani” úgy, hogy ne maradjon köztük légréteg.
A mérendő felület görbületi sugara a mérés helyén legalább 30 mm legyen.
Tompa varratok keménységmérése esetén a hőhatásövezet vizsgálata általában csak a korona és az alapanyag helyi síkbamunkálása után végezhető el.
Kis méretű sarokvarratok esetén a hőhatásövezet nem mindig vizsgálható a hozzáférési problémák miatt.

Mire jó:

Különböző fémek helyszíni keménységmérésére, abban az esetben, ha a telepített készülékek alkalmazására nincs lehetőség (pl. túl nagy a minta mérete, beépített szerkezetek, hegesztési varratok hőkezelés utáni vizsgálata, stb.)

Szükséges vizsgálati felület:

A méréshez a mérési pontot kb. Ø 10 mm-es területen fémtisztára kell tisztítani, úgy hogy a felület érdessége Ra<10 mm legyen. Ennél nagyobb felületi érdesség hibás mérési eredményre vezethet. A vizsgálati felületnek mindig szennyeződés- (olaj, zsír, piszok stb.) és rozsdamentesnek, valamint száraznak kell lennie. A vizsgálati felület görbülete, a mérés helyén nem lehet kisebb 30 mm-nél. Ennél kisebb sugarú görbült felületek mérése esetén a mérés helyén legalább Ø10 mm-es sík felületet kell kialakítani.

Környezeti feltételek:

A vizsgálatot zavaró körülményektől mentes (por, nedvesség), környezetben -15 °C – +50 °C közötti hőmérséklet-határok között lehet elvégezni.